In Tehnika

Geberit je vodilno evropsko podjetje na področju sanitarne tehnike, ki ga poleg kakovostnih izdelkov, v katerih se prepletajo sodoben dizajn, izjemna funkcionalnost in zanesljivost, odlikuje tudi predanost skrbi za okolje. Trajnostni način razmišljanja je integriran v vse, kar Geberit dela in kar je. Geberitova trajnostna strategija se nanaša na miselnost zaposlenih, na varčno ravnanje z vodo in energijo ter na proizvodni proces. Tudi nova tovarna v Rušah velja za vzor ekološke proizvodnje, saj jo odlikujejo najsodobnejši dizajn, okolju prijazni materiali in izjemna energetska zasnova. Geberitovi izdelki prispevajo tudi k neposrednemu trajnostnemu ravnanju vseh, ki jih uporabljajo. Z njimi lahko v svojem domu vsakodnevno prispevamo k varčni rabi vode in energije – za kar 99,75 odstotka vode, ki jo izdelek porabi v svojem življenjskem ciklu od proizvodnje, preko uporabe, do razgradnje, smo odgovorni uporabniki sami. 

Slovenski vzor

Geberit ima svojo proizvodnjo tudi v Sloveniji, nova tovarna v Rušah pa velja za vzor ekološke proizvodnje ter je popoln primer ekološkega in gospodarsko trajnostnega načrtovanja in izvedbe tovarniških prostorov, ki upošteva tudi značilnosti okoliške pokrajine. Ena izmed posebnosti lokacije je tudi njena napredna energetska zasnova. Ta med drugim vključuje izrabo vse odpadne toplote iz industrijskih procesov, objekt zato ne uporablja fosilnih goriv, temveč izključno obnovljive vire energije. Za hlajenje se uporablja podzemna voda na lokaciji, zbrana deževnica pa za sanitarije in zalivanje okolice. Kot del Geberitove razvejane mreže proizvodnih obratov po svetu tako tudi slovenska tovarna pomembno prispeva h globalnim ciljem podjetja, ki med drugim zajemajo zmanjšanje izpustov CO2 in porabe vode za 5 odstotkov letno in povečanje deleža električne energije iz obnovljivih virov s 37 v letu 2014 na 60 odstotkov do leta 2020.

O Geberitu

Globalno podjetje Geberit je vodilno v Evropi na področju sanitarnih proizvodov. Geberit posluje kot povezana skupina in je zelo močno prisoten v večini evropskih držav, kjer zagotavlja edinstveno dodano vrednost na področju sanitarne tehnologije in kopalniške keramike.Proizvodna mreža obsega 35 proizvodnih obratov, od tega 6 na drugih celinah. Sedež skupine je v kraju Rapperswil-Jona v Švici. Geberit ima več kot 12.000 zaposlenih v več kot 40 državah in ustvarja neto prodajo v višini 2,6 milijarde CHF. Delnice podjetja Geberit kotirajo na švicarski borzi SIX; od leta 2012 je delnica podjetja Geberit vključena v SMI (švicarski tržni indeks).