In Novice

Bosch in Daimler sta dosegla nov mejnik na poti do avtonomne vožnje. Družbi sta namreč dobili dovoljenje ustreznih organov v Baden-Württembergu za njun sistem parkiranja v parkirni hiši muzeja Mercedes-Benza v Stuttgartu. Do samodejne storitve parkiranja je mogoče dostopati prekaplikacije na pametnem telefonu, prav tako storitev ne potrebuje varnega voznika. Samodejno parkiranje je prva popolnoma avtonomna funkcija parkiranja (SAE 4. stopnje1) na svetu, ki je dobila uradno potrditev za vsakodnevno uporabo.

Varno ravnanje: Dva partnerja s skupnim ciljem

Vse od začetka sta Bosch in Daimler najvišjo prioriteto pri razvoju storitve avtonomnega parkiranja namenila varnosti. Ker uradni postopek odobritev za funkcije avtonomne vožnje še ni vzpostavljen, so projekt nadzirali lokalni organi (regionalni upravni organ v Stuttgartu in ministrstvo za promet v Baden-Württembergu) v sodelovanju s strokovnjaki nemškega pristojnega organa TÜV Rheinland. Njihov cilj je bil oceniti varnost delovanja avtomobilske tehnologije in tehnologije parkiranja.

Rezultat je celovit koncept varnosti z ustreznimi kriteriji testiranja in odobravanja, ki se lahko uporabijo tudi po pilotnem projektu. V konceptu so razvijalci opredelili način, s katerim avtonomna vozila zaznajo pešce in druga vozila pred sabo ter se pri zaznavi ovire zanesljivo ustavijo. Prav tako so vzpostavili varno komunikacijo med vsemi sestavnimi deli sistema ter izvedli korake, s katerimi so zagotovili zanesljivo aktivacijo parkirnega manevra.

Tehnologija avtonomnega parkiranja

Odpeljite se v parkirno hišo, izstopite iz avtomobila ter pošljite vozilo na parkirno mesto, vse samo s pomočjo pametnega telefona – pri avtonomnem parkiranju nipotrebe po vozniku. Medtem ko voznik zapušča parkirno hišo in se odpravi posvojih opravkih, se avto samodejno odpelje do dodeljenega mesta in se parkira. Pozneje se avto popolnoma enako pripelje do točke, na kateri je voznik izstopil. Ta postopek se zanaša na medsebojno vplivanje med pametno infrastrukturo parkirne hiše, kar omogoča Bosch, in avtomobilsko tehnologijo Mercedes-Benza.Boschevi senzorji v parkirni hiši spremljajo poti v hiši in v njeni okolici terposredujejo podatke, ki so potrebni za vodenje vozila. Tehnologija v avtomobilu prevede ukaze infrastrukture v vozne manevre. Tako lahko avtomobili vozijo tudipo rampah v nadstropja parkirne hiše. Če senzorji infrastrukture zaznajo oviro, se vozilo pravočasno ustavi.